Bevrijdingsfestival Amherst 2017 steeds groter

ZUIDLAREN – Zuidlaren wordt in het weekend van 7, 8 en 9 april omgetoverd tot garnizoensdorp. Met het festival Amherst komt de Tweede Wereldoorlog tot leven. Met schijngevechten bij de molen “De Wachter”en op Lageweg, parachutistendropping, diverse kampementen in en rond het dorp, het onthullen van een monument voor de enige gesneuvelde geallieerde parachutist in Zuidlaren, muziek in het dorp, bevrijdingsdefilè, herdenkingsdienst in de dorpskerk, etc.  Dennis Meijeringh is aanjager van het festival, dat steeds groter wordt.  Stichting Bevrijdingsfestival Amherst Zuidlaren organiseert in samenwerking met diverse verenigingen en ministerie van Defensie dit
evenement. Zuidlaren was al groen, Zuidlaren wordt legergroen.

“Fascinatie voor oorlog? Nee, fascinatie voor vrede, hoe vrede gerealiseerd wordt.  Vrede komt niet uit de lucht vallen”, zet Meijering meteen de toon. Oorlog is Meijeringh met de paplepel ingegoten. “Mijn  vader werd uitgezonden voor Defensie en mijn broer heeft zich letterlijk uit Afghanistan moeten vechten. Oma kwam terug van een werkkamp in Duitsland. Door dit alles is de fascinatie en interesse ontstaan. En dat ging steeds verder. Van voertuigen bouwen uit de oorlog tot levende geschiedenis”. En dan komen we uit bij Amherst.  Amherst 2017. Aanleiding om dit bevrijdingsfestival op te zetten is een fietstocht met kinderen van groep 8 langs oorlogsplekken. “Dan hoor je dat sommigen niet weten dat er iets in Zuidlaren gebeurd is. In Zuidlaren landden Franse parachutisten. Er zijn in Zuidlaren twee groepen parachutisten geland. Eentje werd bij Annen gewond gevonden.   En Dennenoord was in Duitse handen. Een Joods meisje leidde de Duitse wachtpost af om een Franse parachutist binnen te krijgen. Welk een mooi script.  Amherst werd steeds groter. Daarom hebben we een stichting opgericht. Want ook ondernemers, museum de Wachter en de kerk worden betrokken. Een speciaal team speelt de Franse parachutistenactie na.  Er komt een groep van dertig personen uit Frankrijk en België, familie en nazaten en veteranen van de parachutisten. Ze zijn van een speciale veteranencommissie, die binding hebben met de geschiedenis en de omgekomen mensen. Op 9 april wordt een monument onthuld voor de enige in Zuidlaren omgekomen geallieerde parachutist, Paul Duquesne.  Het  monument is gemaakt is door Lisa Spartel, docent van Minerva”.
Het hele weekend wordt Zuidlaren omgetoverd tot oorlogsgebied. Er komen diverse kampementen, monumenten, voertuigen- van 1940 tot hedendaagse legers-, enz. “Het is ook nog eens 25 jaar geleden dat de kazerne van Zuidlaren dicht ging. Mijn vader was echt de laatste die de deur sloot. Het evenement moet uitstralen hoe bevrijding wordt bevochten. Van 1940 naar nu. Een groep uit Hoogeveen zorgt voor een paradropping.  Er komen demonstraties van Ministerie van Defensie, Keep them Rolling is van de partij”, enz.  Er worden gevechten nagespeeld. Bij De Wachter en Lageweg. Daar waar vijftien parachutisten te maken hadden met een overmacht aan Duitsers. Vier van de vijftien zijn ontsnapt. Dat kwam door de mentaliteit van de Fransen die zich niet wilden overgeven. Eentje vocht zich letterlijk dood.  Als eerbetoon worden er bomen geplant, een Canadese es en Franse iep. John Deuling komt erbij. Deuling zit ook in de organisatie. “Het wordt nog groter dan ik dacht”. Deuling probeert ondernemers warm te maken. “Ondernemers staan positief tegenover het evenement. We denken aan speciale menu’s in restaurants”. Meijeringh maakt zich op voor morgen (zaterdag, red.) wanneer hij naar Bure in Belgie gaat. Daar waar het Ardenner offensief zich afspeelde.  Ik kreeg al een kerstkaart van de Franse ambassade, terwijl ik nog niet eens een brief had gestuurd. Er komt een defilé. We zijn bezig met muziekvereniging Erica, die voor de muzikale ondersteuning kan zorgen. We willen het zoveel mogelijk lokaal houden. Ook scholen worden betrokken. Weet je, dit wordt niet veel gedaan in het Noorden. Amerikanen en Canadezen bivakkeerden het meest in het zuiden. Ze hebben niet lang in het Noorden gezeten. Daardoor is de binding ook minder. Arnhem komt altijd als eerste in beeld. Dit terwijl dit wel een van de grootste operaties was in Nederland.”   En dat alles wordt groots nagespeeld.

Dennis Meijering (3) Dennis Meijering (1)