Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland zet actie geleidenhonden voort

DONDEREN –  Afgelopen zaterdag werd de Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland opgericht. Daarmee wordt de toch al succesvolle doppenactie voortgezet. De actie is voor KNG Geleidehonden.

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst bij Henk en Martha Hartlief werd de akte ondertekend. Onder toezicht van Holland van der Woude Notarissen en Adviseurs uit Roden, die de akte opstelde. Reden voor oprichting van de stichting is het feit dat de onkosten niet meer worden vergoed door KNGF Geleidehonden. Door wisselende olieprijzen en hoge concurrentie in de afvalverwerkingsbranche is de opbrengst van de doppen behoorlijk gedaald. Gevolg is dat de doppenactie hierdoor onvoldoende oplevert om de kosten te dekken en moest KNGF Geleidehonden besparen op transportkosten. Dit leidde ertoe dat een aantal inzamelpunten is gestopt. En dat terwijl de prijs van de doppen weer is gestegen. Erik-Jan Zuidberg uit Assen heeft samen met enkele vrijwillige chauffeurs en Elisabeth Smelik, die beiden gebruik maken van een blindengeleidenhond, de logistiek van deze actie op zich genomen voor heel Noord Nederland. Waar elders 325 euro wordt berekend doen Henk en Martha Hartlief het transport naar verwerkingsstation Van Werven in Biddinghuizen pro deo. Bij Hartlief wordt tevens ruimte beschikbaar gesteld voor de zakken vol doppen. Het geldt als opslagplaats voor heel Noord Nederland.  Erik-Jan Zuidberg, die blind is en graag chauffeur had willen worden, heeft wel een volledige plannersopleiding. Hij zorgde onlangs ervoor dat er weer een vrachtauto vol weggebracht is, 5740 kilo, wat 1148 euro heeft opgeleverd.  “Ik weet waar ik het voor doe, ik heb zelf een hond”, zegt Zuidberg op deze vroege vrijdagmorgen. “Ik krijg een ophaalverzoek. Vanaf tien volle vuilniszakken kunnen mensen zich melden. Ik zorg voor de logistieke route. Soms moet ik een kleine vrachtauto inzetten, soms een grote. Ik haal ze op bij bedrijven en particulieren. Soms in containers, ‘big bags’ of vuilniszakken. Ik merk wel een toename. In 2015, toen we zijn begonnen, hebben we twee vrachtwagens afgeleverd, twee met een inhoud van 40 kuup. Dit jaar zitten we al op zeven, een achtste staat gereed en misschien komen we uit op negen. Landelijk ging het om 40.000 kilo, we zitten nu al op 90.000. De helft komt uit de drie noordelijke provincies. Dit is het minst bevolkte gebied, maar komt het meeste weg. In het Noorden zijn de mensen meer gedreven. Doordat we nu een stichting zijn, kunnen we doorgaan. Op langere termijn kijken we of we het kunnen centraliseren. Met grotere depots, grotere auto’s. En efficiënter werken. Maar we gaan eerst op deze manier door. We proberen ook scholen enthousiast te maken. De Vijverstee  doet mee, waar een container staat. Deze wordt naar Donderen gebracht. Het is goed voor het milieu, het plastic wordt hergebruikt en je steunt een goed doel.  Het heeft een positief effect op de geleidenhonden. Twintigduizend kilo levert 5000 euro op. Dat kost de basisopleiding voor geleidenhond. De 90.000 kilo is goed voor ‘4,5 hond’. Van de vier depots zijn er twee dicht. De rest van Nederland heeft ruimtegebrek. In het Westen krijgen ze dit niet voor elkaar. Iemand in Leek draait ter plekke de doppen eraf. Jumbo Eelde wil geen bak voor doppen, maar mensen kunnen wel een deel van het statiegeld storten voor het goede doel. Alle afdelingen van Vrouwen van Nu sparen mee. Desondanks is het nog niet bij iedereen bekend”. Kortom: er kan nog meer bij.

donderen-doppenactie