ZEIJEN – De Stichting Zeijerwiek en omgeving lijkt van de gemeente Tynaarlo € 42.350 voor behoud en verbetering van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie rondom Zeijen. Na de vakantie neemt het college van B en W daarover een beslissing. De stichting zet zich onder meer in voor de weidevogels, vlinders, insecten en ongewervelde dieren, waarvan de aantallen inmiddels dramatisch terug lopen. De stichting doet ook een beroep op de provincie en de gemeente Assen.  De subsidie van Tynaarlo is voor een groot aantal activiteiten, waaronder verhoging van het waterpeil van het Veldakkersveen, inzaaien of inplanten van houtwal met insectenvriendelijke beplanting, aanleg voedselweide voor vlinders en insecten en ongewervelde dieren rondom Zeijengoed, plaatsen van webcams om natuurwaarden zichtbaarder en toegankelijker te maken, herstel deel Veentjesroute route langs Zeijerwiek door verbeteren talud. Ook verbeteren van bestaande banken, sluisjes en trap naar fietspad. Verder wordt er een Natuurwerkdag georganiseerd en kijkt men naar verduurzaming van het onderhoudsmateriaal. Burgemeester en wethouders zijn erg ingenomen met de inzet van de Stichting Zeijerwiek. Wethouder René Kraaijenbrink: “De insecten en vogels kunnen alle hulp gebruiken die we kunnen organiseren. Daarom komt het plan van de Stichting Zeijerwiek als geroepen. Bovendien willen we graag dat inwoners medeverantwoordelijkheid voor hun leefomgeving nemen. Dat doet de stichting! En dat ook nog eens in nauwe samenspraak met de inwoners en andere organisaties van Zijen, waaronder de Boermarke en de Belangenvereniging Zeijen. Top!”