De Brinkstraat

De Brinkstraat

De Brinkstraat in de jaren 1914 – 1922. De man en zijn koe komen van Derk Smeenge,  de toenmalige “Bolholder” van Vries. Hij woonde  in de boerderij links nu Brink10. Rechts de winkel van de familie Engberts ( Centra) en daarachter de boerderij waarin de familie...

Lees meer
Sportlaan Vries

Sportlaan Vries

In 1956 werd het diaconessenhuis aan de Tynaarlosestraat , afgebroken en was het nieuwe bejaardencentrum “kornoeljehof” aan de Sportlaan een feit. Voor het gebouw de straat met de bekende  zelfstandige kleine bejaardenwoningen. Op dezelfde plaats nu de zuidkant van de...

Lees meer
Beeldend Verleden Harmonie

Beeldend Verleden Harmonie

Het “volk van het kerspel van Vries”  is ons harmoniekorps van ganser  harte toegenegen. Het korps stond altijd klaar om bij feestelijke gelegenheden een vrolijke noot ten beste te geven en dat is heden ten dage nog zo. Waar het korps verschijnt verhoogt zij de...

Lees meer
Kandelaarkerk Zuidlaren

Kandelaarkerk Zuidlaren

Kandelaarkerk Zuidlaren,  In september 1944 maakte een aantal leden zich los van de Geref. Kerk. Onder de naam Geref.Kerk onderhoudende art. 31 van de kerkorde, gingen zij een eigen gemeente vormen. In 1966 betrokken zij een eigen kerkgebouw aan de Larixlaan, “is door...

Lees meer
Oude Asserstraat

Oude Asserstraat

Hoe kort kan een geschiedenis zijn. Aan de Oude Asserstraat in Vries nog op het huidige parkeerplaats van de Emte. Daarvoor een Golff supermarkt van Koldijk, Later de Emte van Hofstra en straks…..Op de plek van de Emte stond tot 1968 de gereformeerde kerk. Ook de...

Lees meer
Stationsweg Zuidlaren

Stationsweg Zuidlaren

Stationsweg Zuidlaren, In 1900 werd de eerste Gereformeerde  kerk in gebruik genomen. Later in 1937 is deze vervangen door de huidige kerk op dezelfde plaats. Op  het plein naast de kerk stond vroeger de school. De school is in gebruik genomen in 1937 en was toen een...

Lees meer
Beeldend verleden Rabobank

Beeldend verleden Rabobank

Het was de heer J.Elema, destijds Rijkslandbouwleraar voor Drenthe, die de initiator was aan de oprichting der Cooperatieve Boerenleenbank te Vries.  Maar  burgemeester Aalfs zorgde voor actie, deze nodigde op 6 april 1904 eenige zijner gemeentenaren, bij wie hij...

Lees meer
De  Lindeboom in Midlaren

De  Lindeboom in Midlaren

Voor het kleine boerderijtje in de bocht van de Groningerstraat in Midlaren staat de eeuwenoude lindeboom ( Tilia) en geeft nog steeds ook in geknotte vorm zijn grootheid prachtig weer. Eind juni bloeit een lindeboom zeer rijkelijk en kan bij warme dagen  en een hoge...

Lees meer
De Punt

De Punt

De laatste mogelijkheid om op Drents grondgebied te overnachten op weg van Assen naar Groningen werd geboden vlak voor het passeren van de Drentsche Aa. Het horeca bedrijf genoot  al ver voor de twintigste eeuw onder de naam Hotel van Bruggen grote bekendheid  In 1918...

Lees meer
Zeegse

Zeegse

Een nostalgisch plaatje van een nog steeds prachtig landschap in Zeegse. Dichtbij de zandverstuiving waar vroeger vele schoolreisjes hebben plaatsgevonden. De foto geeft het oorspronkelijk dorp weer zo rond de Brink, met de vier koren -bulten en het paard met...

Lees meer