YDE – Kamerlid Agnes Mulder, Gedeputeerde Henk Jumelet, Wethouder Henk Lammers en leden van de CDA fractie brachten een werkbezoek aan een delegatie van de initiatiefnemers glasvezel in Yde. Dit als vervolg op toezeggingen tijdens een vorig werkbezoek. De huidige stand van zaken werd doorgenomen. Van de kant van de initiatiefnemers werd weer nadrukkelijk het belang van snel internet aangegeven. Er zullen nog enkele hobbels moeten worden geslecht. De hoop van alle partijen is erop gevestigd dat de glasvezel toch snel zal kunnen worden gerealiseerd. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen.